406 сигнала за деца в рискови и проблемни ситуации са подадени от януари досега, съобщи вчера директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Милена Влахова. При детайлно разглеждане на всички сигнали е установено, че реален риск за живота и здравето на децата има в 151 от случаите, обясни Влахова. 
В голяма част от останалите ситуации има тревожни състояния или събития, които не заплашват реално детето, но налагат да се вземат мерки, уточни тя. Консултации със социалните работнвици, с психолози или друг вид съдействие често пъти помагат, увери Влахова. Тя поясни, че не са редки случаите, когато при тях се обаждат и родители, които са разтревожени от поведението на децата, особено в тийнейджърска възраст. В такива ситуации няколко разговора със специалист могат да върнат отношенията към нормалното.    
В Русе подадените сигнали са 234, от тях случаите с реален риск за децата са били 55. 17 деца са изведени от биологичните семейства, като при роднини или близки са настанени 5 деца, в приемно семейство са се озовали 5, а шест са намерили спокойствие в центрове за настаняване от семеен тип.