Близо 600 безработни, регистрирани в трите бюра по труда в Русенска област, са си намерили работа през април. От тях 351 са хората с регистрации в русенското бюро, съобщи Юлия Събева, главен експерт в бюрото. Към  края на април русенци с регистрация на трудовата борса са били 2501, с 220 по-малко от същия период на миналата година. Равнището на безработица тук е 3,1%, което е с 2 пункта по-ниско от средното за страната, каза Събева. За цялата Русенска област нивото на безработица е 5,5%, като най-високо остава във Ветово - 25,6 на сто. 
Юлия Събева обясни, че предстои на 3 юни да стартира регионална програма за заетост, по която за 6 месеца ще бъдат наети 21 безработни, за да се грижат за поддръжката на сгради и терени публична собственост. От областната администрация са заявили нужда от двама общи работници, в община Русе ще наемат 12 души - общи работници и координатор. В Иваново и Сливо поле по тази програма ще започнат работа по трима души, които ще се грижат за поддръжката на пътищата.