На 27 юни ще се проведе редовното общо събрание на акционерите на „Спарки“, което трябва да приеме индивидулния и годишен финансов отчет за 2018 г. Както става ясно от материалите за събранието обаче, русенската компания все още няма одиторска заверка за документите, въпреки че законовият срок изтече на 31 март. Така че цялото им съдържание остава под въпрос. По тази причина предложението на Управителния съвет е акционерите да гласуват като не приемат годишните финансови отчети и не освобождават от отговорност УС.
Защо одиторската заверка липсва, управата на дружеството не обяснява. През миналата година „Спарки“ избра за одитор „Грант Торнтон“ ООД. И явно с него няма проблем, тъй като се предлага той да остане одитор и за 2019 г.   
Иначе според изготвения и представен най-после на акционерите, макар и незаверен от одитор отчет, „Спарки“ завършва 2018 г. със загуба от 725 хил. лева. Предлага се тя да бъде частично покрита от неразпределена печалба от предходни години до размера от 367 303.27 лв. 
Че „Спарки“ изпитва финансови затруднения е ясно от години. Предприятието има задължения за над 19 милн. лева, основно към Българската банка за развитие, която изкупи кредита му към Банка ДСК. А в последните години се мъчи да спасява и свързаното дружество „Спарки Елтос“, което е затънало още повече. 
В началото на март „Уникредит Булбанк“ внесе искове за несъстоятелност на всички дружества от групата на „Спарки“, включително и на предприятието в Русе. През април обаче Русенският окръжен съд прекрати делото, тъй като от банката не бяха предприети следващите задължителни стъпки за започване на производството.