Топлоенергията за русенските домакинства да поскъпне с 3,86% от 1 юли предлагат експертите на Комисията за енергийно и водно регулиране. Разчетите им за следващия регубаторен период ще бъдат обсъдени на открито заседание на 4 юни, след което ще бъде взето окончателното решение. Досегашната практика показва, че тези предложения едва ли ще претърпят съществени промени.
Ако числата не претърпят промени до 1 юли, цената за един мегаватчас топлоенергия за бита ще се покачи от 99,14 на 102,97 лева с ДДС. Фирмите ще плащат по-малко за водна пара - 92,55 вместо 101,83 лева без ДДС. Приходите по това перо обаче са незначителни за „Топлофикация“, така че решението не е от съществено значение. 
Регулаторът за пореден път не се съобразява с желанието на „Топлофикация Русе“ цените за домакинствата да не се променят. И тази година дружеството залагаше в разчетите си на по-евтина топлоенергия, като се надяваше дупката в приходите да бъде запълнена с по-висока преференциална цена за произведената от централата електроенергия по високоефективен начин. Както обикновено, КЕВР променя тези разчети, като увеличава цената на парното и намалява поисканата преференциална цена на тока.
КЕВР залага необходими годишни приходи за „Топлофикация Русе“ в размер на 74,135 млн. лв. и норма на възвръщаемост от 7,18%. Тези сметки много често се оказват твърде неточни, като например за настоящия ценови период, където възвръщаемостта е отрицателна с -10,37%. 
Типичен пример са разходите за въглеродни квоти. За текущия ценови период „Топлофикация Русе“ купува СО2 квотите по цена 48,92 лв./t, а регулаторът залага оптимистичната цена от 17,42 лв./t. За следващия период русенската централа залага 12,035 млн. лв. за въглеродни квоти, но КЕВР решава, че за тази цел ще стигнат 4,623 млн. лева и цената няма да е над 25 евро/t. Поскъпването на квотите е резултатът от политиката на ЕС за ограничаване на замърсяването и според някои прогнози догодина цената може да достигне и 100 евро/t. Което притиска централите на въглища да предприемат спешни мерки за промяна на горивната си база към по-екологично чисти горива.