Ученици от Английската гимназия и представители на клуб "Мечтание" започват да събират информация за 30 културни и исторически обекти в Русе, за да изградят онлайн база с описания, които ще се ползват чрез QR код. Матричният баркод ще представя текст на български, английски, немски и румънски език и ще ориентира туристите в града чрез техните телефони.  
Така се обединяват два проекта - "Училището като дигитална среда за развитие" на настоятелството на Английската гимназия и "Градоред. Русе - град със значение" на "Мечтание",  които получиха финансиране от общинската фондация "Русе - град на свободния дух". По първия проект в Английската ще бъде оборудван подвижен креативен кабинет с преносими компютри. По втория освен онлайн платформата с 30 паметника на културата ще бъде организирана и игра за откриване на QR кодове.