Началникът на отдел „Общинска собственост“ към дирекция „Икономика и управление на собствеността“ на община Русе Мирослава Маркова е председател на Районната избирателна комисия /РИК/. Юристката е завършила  право в Русенския университет, като е работила в частния бизнес, след това е била началник на отдел „Административен контрол и регионално развитие“ в областната администрация, а преди пет години постъпва в общинската администрация. Маркова има опит в провеждането на избори като председател, зам.-председател и член на предходни избирателни комисии.

- Г-жо Маркова, как премина подготовката за евроизборите в областта, спокойна ли е обстановката?
- Изключително спокойна е обстановката на територията на област Русе и в очакване на изборния ден. Районната избирателна комисия проведе успешно обученията на секционните избирателни комисии.
 - Какво ново има за тези избори?
- Няма нищо ново по отношение на промени в Изборния кодекс. Гласуването е по същия начин както на предходните избори. 
Интересното е по-скоро по отношение на обработването на секционните протоколи
защото тази година в Изборния кодекс е разписано, че секционните избирателни комисии ще имат само един протокол. В тази връзка апелирахме навсякъде бавно и търпеливо да се попълва първо черновата, след което да се нанася на беловата, за да няма сгрешени протоколи и самото обработване да става по-бързо.
- За първи път обаче номерата на партиите и коалициите в бюлетината ще се различават от тези за отбелязване на преференция.
- Номерата на партиите, коалициите и инициативните комитети в бюлетината ще бъдат от 1 до 27, а на кандидатите - от 101 до 117. Целта е да се избегнат преференции, когато номерът на политическата формация съвпада с номера на кандидата.
- Обяснете как може да се гласува преференциално?
- Определянето на избраните кандидати от всяка листа на партия и коалиция се извършва според броя на получените валидни предпочитания или т.нар. преференции. 
Преференциите за отделните кандидати са валидни тогава
когато броят на гласовете, получени за определения кандидат, е не по-малко от 5% от гласовете, подадени съответно за кандидатската листа.
- Кога преференцията е действителна?
- По желание избирателят може да отбележи и преференция, т.е. глас за определен кандидат за евродепутат от листата на предпочитаната политическа формация - нужно е да знае точно кой номер в листата е фаворитът му и да постави Х или V в съответното кръгче. Преференцията е действителна, ако е отбелязана само в едно кръгче със съответния знак.
- Къде отива гласът, ако няма отбелязана преференция?
- Ако няма отбелязана преференция, гласът не се брои за водача на листата, както е на парламентарни избори.
- А има ли опция „Не подкрепям никого“?
- Да, има. 
Ако избирателят отбележи квадратчето „Не подкрепям никого“, това означава, че гласът му е действителен
В протокола също има специално поле, където ще бъде отбелязан този вот.
- Също така ще има възможност и за машинно гласуване, в колко и в кои секции ще се гласува машинно?
- 95 са секциите на територията на областта, в които ще се гласува машинно, като 65 са в община Русе. Разположени са в училища, детски градини, старчески домове, пенсионерски клубове.
- Как ще бъдат обозначени секциите, в които ще се гласува машинно?
-  Ще има съответните указателни табели. Важно е да се знае, че избирателят по свой избор може да гласува машинно или по стандартния начин с хартиена бюлетина.
- Ще има ли инструкции за гласуване на устройствата?
- Да, както и техници навсякъде, където са разпределени машините.
- Обяснете стъпките.
- Устройството е зад параван
Избирателят получава карта, която може да използва само веднъж. След като я постави, на екрана на машината се зарежда визуализация на хартиената бюлетина. Гласоподавателят прави своя избор, потвърждава го и взема разписката от гласуването, като премахва избирателната карта. След това избирателят връща картата за гласуване на представител на избирателната комисия. Избирателят сгъва разписката и я поставя в избирателната урна.
- Има ли възможност да се отбележи и преференция?
- Да, след като избирателят направи своя избор за партиите, коалициите и независимите кандидати, има възможност да отбележи и преференция.
- Какво показва практиката, това добър вариант ли е?
- Това улеснява избирателите, но все още за нас е новост.
- Кога се открива изборният ден и кога приключва?
- Изборният ден започва в 7 часа и приключва в 20 часа.
- Колко са избирателите в региона, колко от тях са в Русе?
- По предварителните списъци гласоподавателите са 206 051, като за община Русе са 148 464.
- Колко са секциите в Русе и областта?
- Към момента секциите са 325 на територията на областта, като с разкритите три подвижни секции, те стават 328.
- С какви знаци може да се гласува?
- Стандартните знаци. Това са X или V със син химикал.
- Кога една бюлетина е недействителна?
- Гласът е недействителен, когато бюлетината не е по съответния образец, както и ако има по-специални символи, отразени в нея, или не съдържа два броя печати. Също така въпросните обозначения с X или V са с по-различен цвят от синия, или не е отбелязан вотът на избирателя. Ако обозначението е излязло от квадратчето, също се смята, че бюлетината е недействителна.
- Ако избирателят допусне грешка при гласуването какво трябва да направи?
- Ако избирателят сгреши бюлетината, връща сгъната сгрешената бюлетина на секционната избирателна комисия /СИК/ и получава нова за същия вид избор. Това право се предоставя само веднъж. Избирателят трябва да проследи, че сгрешената бюлетина, без да се разгъва, се унищожава с надпис „сгрешена“, подпечатва се с печата на СИК и се подписва от председателя, секретаря и член на СИК, предложени от различни партии и коалиции. Сгрешените бюлетини се описват в протокола на СИК.
- Възможни ли са спорове кога един вот е действителен или не?
- Може, като тогава секционната избирателна комисия преценява и взема решение.
- Как могат да гласуват хората, ако личната им карта е с изтекъл срок?
- Ако личната карта е изтекла в деня на изборите, избирателят може да отиде до полицията и да си подаде заявление, което ще му бъде издадено по образец и въз основа на него да отиде в секцията, в която гласува.
- А тези, които временно живеят в едно населено място, а постоянният им адрес в друго, ще могат ли да упражнят правото си на глас, където се намират?
- Ако в определения срок, който беше до 11 май, гражданинът е подал заявление да гласува по настоящ адрес, няма проблем да гласува.
- А как гласуват хората с увреждания?
- Освен с подвижните урни, избиратели с увредено зрение или затруднение в придвижването могат да гласуват по техен избор в определените за тази цел секции
на територията на община Русе, които са 22, а за областта 27. За улеснение могат да погледнат точните адреси в сайта на РИК, като там са посочени адресът, номерът на секцията.
- Хора, които живеят в чужбина, но се водят в списъците тук, ще могат ли да гласуват?
- Щом са в избирателните списъци, спокойно ще могат да гласуват.
- Има ли до момента постъпили жалби за нарушения на изборното законодателство?
- До момента има подадени 5 жалби. Едната оспорва решение на Районната избирателна комисия пред ЦИК относно назначаването на секционните избирателни комисии в община Две могили. ЦИК потвърди нашето решение. Жалбоподателят оспори решението ни пред Административния съд, който отново и вече окончателно потвърди нашето решение.
Постъпи и друга жалба за разпространението на агитационни материали на непозволено място, след което незабавно с решение на РИК бяха предприети действия за премахването им. Останалите жалби са отхвърлени като неоснователни.
- Къде гражданите могат да сигнализират, ако видят нередности в деня на изборите?
- Гражданите могат да се обръщат към РИК, като подадат писмено жалба или сигнал, както и за консултации на нашите телефони.
- За трети път гласуването на избори е задължително, но санкция за негласуване няма.
- Да, така е.