Общината отново стартира кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Тя ще се проведе в периода 30-31 май, а гражданите, които искат да се освободят от натрупаните в домовете им опасни отпадъци, могат да го направят от 10 до 16 часа в мобилния пункт на ул. "Шипка" 33. Безплатно ще се приемат опаковки, които съдържат остатъци от опасни вещества или са замърсени с опасни вещества, лекарства с изтекъл срок на годност, живачни термометри и живак, почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за борба с вредители, киселини, перилни и почистващи смеси, фотографски химични вещества, бояджийски материали и лакове.