Първо представяне в чужбина направи най-новият русенски хор - академичният „Сексагинта Приста“, който бе създаден преди малко повече от година. Под палката на диригента-основател Пламен Георгиев песенната формация се представи на 10-ия национален фестивал с международно участие на религиозната хорова музика „Светлина от светлина“ в Гюргево. Участието се осъществи със съдействието на Асоциация Еврорегион Данубиус .  
На сцената в зала „Николае Бълънеску“ русенци се представиха заедно с още 12 състава с над 500 хористи от различни вероизповедания от различни румънски градове, а също и от София. Събитието, което се организира от Окръжния център за консервация и съхранение на народните обичаи и традиции в Гюргево и тамошния културен център „Йон Виня“, няма конкурсен характер, а всички участници получиха плакет и грамота.   
Академичен хор „Сексагинта Приста“ при Русенския университет включва бивши певци от детската хорова школа „Дунавски вълни“, от хор „Родина“, а също и студенти, преподаватели и служители на РУ. В Русе съставът вече имаше изяви в католическата църква, в храм „Св.Богородица“ и във Военния клуб. В момента хористите подготвят своя първи самостоятелен концерт за студентския празник в Канев център.