Всички звена за издаване на лични документи на МВР в областта ще работят от 8.30 до 19.30 ч на 26 май, за да може всеки желаещ да гласува за Европейски парламент, който по някаква причина няма документи, да го направи.
Ако има граждани, които вече са подали документи за нови лични карти, издаването им ще бъде ускорено. При невъзможност това да стане до края на работния ден на 23 май, по искане на гражданите ще им бъдат издадени удостоверения за гласуване. Исканията ще се приемат в звената за лични документи от 21 до 25 май от 8.30 до 17 часа и на 26 май от 8.30 до 19 часа.