Едва 15 сгради с 23 жилища в тях са въведени в експлоатация в Русенско през първото тримесечие на тази година, показват данните на националната статистика. Преобладават двустайните жилища - 10, шест са с по четири стаи, а тристайните са четири. Две са огромни с по 6 и повече стаи.
23 жилища излежда твърде скромен брой, но той все пак е по-голям от миналогодишния, когато за първото тримесечие бяха завършени само 15. 
Строителните предприемачи продължават да вадят нови жилища на пазара, но предлагането плавно намалява, вероятно съобразно и намаляващото търсене. През 2010 г. на пазара излязоха 542 нови жилища, но това беше пикът за последните 8 години. През 2011 броят им падна до 407, а през 2012 - на едва 160. Оттогава данните се движат около това число. През миналата година бяха завършени 159 нови жилища.
Някакво пречупване на тази тенденция не се очертава в близко бъдеще. За периода януари-март е започнато строителството на едва 9 сгради - с една четвърт по-малко отколкото през 2018 г. Жилищата в тях са 30, което е по-малко отколкото миналата година. През цялата минала година бе започнато строителството на 70 сгради с 330 жилища в тях.
Издадените разрешителни за строеж са за 94 жилища, което също не предвещава някакъв скорошен бум. Въпреки че ако всички те започнат навреме, вероятно тази година ще имаме малко повече нови жилища на пазара. По закон, строителството трябва да започне в тригодишен срок от издаване на разрешителното, в противен случай то губи силата си.
Тези 150-200 нови жилища годишно са някъде към 0,2% от общия сграден фонд, който с такива темпове трябва да се обновява в следващите 500 години. Но такова обновяване едва ли ще се наложи, тъй като населението на областта се топи от година на година и все повече жилища, особено в селските общини остават празни.