Язовци правят защитните диги по Дунав на швейцарско сирене, а пари за запълването на дупките няма. Само от Сандрово до края на землището на Бръшлян от „Напоителни системи-Русе“ са изброили около 40 жилища на язовци. Всяка година тези дупки се запълват, а язовците се прогонват, но животните веднага издълбават нови, от което става още по-лошо за съоръжението. Единственият начин да се махнат животинките е да се изчистят храстите от дигите. Но за това трябват около 6500 лева на километър, а дигите на „Напоителни системи-Русе“ са дълги около 78 километра. И пари няма. 
Това е само един от проблемите, констатирани при редовните обходи на предпазните съоръжения. Другата драма са подпочвените води, които вече избиха в нивите - само в района на Бръшлян, Ряхово и Бабово са наводнени около 10 000 дка обработваема площ. Повечето от нея пустее именно заради ежегодните оводнявания. Застрашените площи в Сливополско и около Тутракан са над 22 000 дка.