Акт, чиято стойност може да варира от 1400 до 4000 лева, получи вчера от РИОСВ птицекомбинатът край Червена вода за изграждането без разрешение на път на територията на биоторището. 
В отсечката с дължина около 100 метра и ширина 8 метра са били вложени и опасни отпадъци.
Нарушението бе установено в края на април при извънредна проверка по сигнал на жители на селото. 

Изграждането на новия път се налага, тъй като достъпът до торището е затруднен, особено през зимата, когато трябва да се извозват биоотпадъците, обясняват от фирмата.
В нерегламентирания път са вложени малки количества от канцерогенния етернит, които вече са събрани и се съхраняват според изискванията на Закона за управление на отпадъците, отчита екоинспекцията. Спазено е и другото предписание останалите отпадъци да бъдат почистени от планираното за път трасе и да се складират на определената в екоразрешителното на птицекомбината площадка.
В същото време фирмата е внесла необходимата документация за съгласуване изграждането на нужния за работата й вътрешноведомствен път.
Всичко това сочи, че размерът на санкцията срещу птицекомбината, който ще бъде определен от директора на РИОСВ Любомир Атанасов, вероятно ще е около минималния.