Дуално обучение по специалност "Машини и системи с ЦПУ" стартират от учебната 2019/2020 г. Професионалната гимназия по промишлени технологии "Атанас Ц.Буров" и австрийското предприятие в изграждането на съоръжения за фармацевтичната промишленост "Фогелбуш". Учениците, записали се в паралелката от септември, ще получават в 8-и, 9-и и 10-и клас стипендия по дуалната система и ще имат възможност в 11-и и 12-и клас в реална работна среда.
По време на дуалното обучение учениците от 11-ти и 12-ти клас ще получават мотивиращо трудово възнаграждение, а след приключване на средното си образование, ще имат възможност да се реализират във водеща в своя бранш фирма и да работят по австрийски стандарт.
Дуалното обучение ще се провежда по проект на Стопанска камара в Австрия с подкрепата на българското Министерство на образованието.