Изнесени офиси в 12 населени места в Русенско ще организира до края на месеца „Енерго-Про“, съобщиха от компанията. Специализирани екипи за обслужване на клиенти на дружеството ще предлагат в тях услуги като смяна на титуляр на партида за електроенергия, актуализация на клиентски данни за навременна комуникация с компанията, проверка и разяснение на сметки за електроенергия, заявяване на безкасови услуги и други. 
Днес изнесени офиси на енергийната компания ще има от 9 до 12 часа в кметството на Копривец, а от 13 до 16 часа в кметството на Бъзовец. Експертите на „Енерго-Про“ ще посетят на 16 май Смирненски и Сваленик, а на 17-и - Мечка и Иваново. Кампанията продължава на 20 май в Николово и Сандрово, на 21 май изнесени офиси ще има в Семерджиево и Ново село, а на 22 май - в Бръшлен и Юделник. 
Клиентите удостоверяват своята самоличност в мобилните приемни на „Енерго-Про“ с лична карта, а в случаите на заявяване на услуга или смяна на титуляр на партида предоставят за справка и оригинален документ за собственост на имот.