Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) съобщи, че има готовност да удължи срока на кампанията за директни плащания с една седмица. Крайният срок на кампанията е 15 май, а документи за плащания на площ всяка година подават около 8000-8500 стопани от Русенско.
Официално кампанията стартира на 1 март, но реално обработката на документите обичайно започва месец, два по-късно. Винаги проблемът е един и същ - фирмата, която поддържа системата ИСАК или не е избрана или пък има някакъв проблем със системата.
Кампания 2019 не направи изключение от това правило. Документи можеха да се подават от 1 март, но заявленията на фермерите не можеха да бъдат приключени. Така реално обработката на документите започна в седмицата преди Великден - около 23 април, т.е. дори с удължаването на срока общинските служби за „Земеделие“ ще разполагат само с един месец. Това води до напрежение и огромни опашки от фермери.
Според МЗХГ причината за закъсненията е в задължителна регистрация на правни основания за ползване на земеделските земи. Те бяха въведени през 2015 г. През първите години на прилагане беше предвиден срок до 15 февруари за регистрация на документите, доказващи наличието на правни основания.