Търговското дружество на „Енерго-Про“ - „Енерго-Про Енергийни Услуги“, е първият търговец на електроенергия със сертификат за обследване за енергийна ефективност, съобщиха от компанията. С това дружеството получава възможност самостоятелно да провежда енергийни обследвания на сгради и промишлени системи, да удостоверява енергийни спестявания при крайни клиенти, както и да издава сертификати за клас на енергийно потребление на сгради. 
„Енерго-Про Енергийни Услуги“ беше пионер и при издаването на удостоверения за 100% зелена енергия, базиращи се на гаранции за произход от АУЕР. Качествено проведен енергиен одит и правилно осъществени енергоефективни мероприятия дават добра възможност за отговорно използване на енергията и последователно намаляване на енергийните разходи. Дружеството вече предлага на своите клиенти цялостни решения в сферата на енергийната ефективност - от енергийни обследвания и мониторинг до продажба на енергоспестяващи уреди и осветление.