От 2010 г. досега очакваната средна продължителност на живота в Русенско нараства с точно 1 година - от 73.5 на 74.5, показват данните на националната статистика. Родените през последните три години момчета ще живеят с 14 месеца повече, а момичетата - с около 9 месеца. 
Средната продължителност на живота при мъжете се предвижда да бъде 71.1 години, а при жените - със 7 години и месец повече или 78.2 г.
Очакваната продължителност на живота се определя на база на настоящата възрастова смъртност, като се предполага, че положението няма да се промени. Макар да представляват обобщение на наличната към момента ситуация, данните на статистиката все пак опровергават масовите вярвания, че живеем все по-зле, лекарите ни лекуват лошо, а хранителната индустрия ни тъпче с отрови. Фактите показват, че живеем все по-дълго и с всяка година добавяме по месец-два живот. Лошото е, че и възрастта за пенсиониране за работещите расте с още по-бързи темпове, така че по-продължителният живот изглежда означава все повече работа, а не по-дълги и безгрижни старини.
Нерадостен е и фактът, че продължителността на живота в областта е под средната за страната. НСИ предвижда новородените русенци да живеят с 3.6 месеца или 108 дни по-малко от средностатистическия българин. Очакваната продължителност на живота варира от 72.7 години в област Монтана до 76.6 години в областите София (столица) и Кърджали.
Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 2.9 години по-висока (75.7 години) отколкото на населението в селата (72.8 години).
Статистиката дава и предположение колко още средно ще живеят навършилите 65 г. В тази възрастова група очакваната продължителност на живота е 16.1 години, като за мъжете е 14.1, а за жените - 17.8 години.