Площадка за рециклиране на бракувани кораби ще обособи в Русе столичната фирма "Кемстийл" ЕООД. Предстои да се извърши процедура по преценяване на вероятната степен на въздействие върху защитените зони. За целта ще се използва терен от пристанището на Дунавски драгажен флот. На площадката ще се извършва нарязване и разкомплектоване на моторни и безмоторни кораби. Капацитетът на работа е до един кораб на месец или около 300 тона месечно.
Ще се закупуват бракувани от собственика или амортизирани до предела си превозни средства. Годните за употреба части и детайли ще се отделят и  извозват към друга база на дружеството за складиране, а останалото ще се нарязва за скрап и продава.
 "Кемстийл" ЕООД е основана през 1997 г. с основната дейност търговия с метални отпадъци и всички видове опаковки и постепенно се утвърждава като една от водещите фирми у нас в търговията със скрап.