Жилищното строителство в Русенско продължава да крета със скоростта на костенурка, като остава много далеч от нивата преди десетина години, показват данните на националната статистика за първото тримесечие на 2019 г. За периода януари-март е започнато строителството на едва 9 сгради - с една четвърт по-малко отколкото през 2018 г. Жилищата в тях са 30, което е по-малко отколкото миналата година. През цялата минала година бе започнато строителството на 70 сгради с 330 жилища в тях.
Това изоставане най-вероятно ще се компенсира през следващите месеци, за което говорят данните за издадените разрешителни за строеж. През първото тримесечие са издадени документи за 94 жилища - почти двойно повече отколкото за същия период на миналата година. И ако всички те започнат навреме, вероятно тази година ще имаме малко повече нови жилища на пазара. По закон, строителството трябва да започне в тригодишен срок от издаване на разрешителното, в противен случай то губи силата си.
Темповете обаче не впечатляват и очевидно строителните предприемачи не възнамеряват да ни залеят с нови апартаменти. Тези 300-400 нови жилища, строящи се в областта годишно, представляват под половин процент от общия брой в областта. С тези темпове сградният фонд би се обновил за повече от 200 години, така че по всичко изглежда, че ще продължим да обитаваме стари апартаменти още доста време. От друга страна, хората, които могат да си позволят да закупят ново жилище, съвсем не са толкова много. А при продължаващо намаляване на населението е ясно, че кандидатите за нови домове няма да се увеличават.