Глоби на стойност 18 000 лева са наложени от РИОСВ за поредното екобезобразие в Русе. Санкцията този път е срещу завода за хлебна мая заради абсолютно недопустимото и от законова, и от морална гледна точка изливане от началото на годината на мръсни отпадни води от производството си в Дунав. Глобите са четири и са наложени от директора на РИОСВ Любомир Атанасов. Освен това миналия месец предприятието понесе и еднократна санкция за 1590 лева за замърсяване на почвите.
При проверката на експерти от регионалната екоинспекция в края на февруари край кейовата стена бяха констатирани многократни превишения на нормите, определени за този тип произвоство от хранително-вкусовата промишленост. Бяха взети и проби, вследствие на което бяха съставени четири акта за установени административни нарушения, а миналия месец екоинспекцията определи и размера на глобите, които заводът ще понесе.
А иначе през изтеклия месец в екоинспекцията са постъпили 19 сигнала за неприятни миризми от различни зони на Русе.
Оплакванията са малко и са за миризми от изгаряне на нерегламентирани горива в производствени обекти и частни имоти. При направените обходи и проверки на място не са констатирани нарушения, подчертават от екоинспекцията.
През април не са отчетени дни с превишения на фините прахови частици. Данните за качеството на въздуха са измерени в пункта за мониторинг в Русе, като нивата и на останалите следени замърсители остават трайно ниски, става ясно от месечния отчет на РИОСВ. 
32 сигнала за различни проблеми са получени нa зеления телефон, по електронна поща и на централата на инспекцията. От тях 26 са за проблеми на територията на община Русе, по един има за общините Две могили и Иваново. Освен за неприятни миризми има оплаквания за замърсени терени, шум от шивашка кооперация, силна музика в района на Ивановските скални църкви, животни в безпомощно състояние и други. Основателните сигнали са 4, неоснователните са 20, а осем са препратени по компетентност.  
През април екоинспекторите са направили 108 проверки, от които 60 извънредни. Дадени са 74 предписания за отстраняване на нарушения.