Нови места за паркиране, обслужващи алеи, осветление и озеленяване са предвидени при предстоящото благоустрояване на няколко междублокови пространства в три квартала. Това става ясно от обявените обществени поръчки за ремонти в „Здравец“, „Чародейка“ и ЦЮР. 
Нова визия ще има теренът пред блоковете 131 и 133 по ул.“Юндола“, където заради липса на друга възможност в момента се паркира по най-варварския начин - върху зелените площи.
В кв. „Чародейка-юг“ с пътна алея ще се обнови теренът около блок „Медик 3“. Подходът към новопроектирания паркинг ще бъде от и към улица „Михаил Хаджикостов“.
Благоустрояване ще се направи и на терена до блок ЦЮР 1, където няма изградена обслужваща улица, а настилките за паркиране са в лошо състояние. 
За работата в „Здравец“ са заделени 130 700 лева, в „Чародейка“ - 160 000 лева, а в ЦЮР - 104 500 лв.