226 жълти и зелени контейнера за разделно събиране на смет ще бъдат поставени в деветте населени места на община Ценово. Освен това на различни места в селата ще бъдат разположени 14 големи контейнера, в които да се изхвърлят растителни отпадъци от личните стопанства. Така се поставя началото на разделното сметосъбиране в Ценово.
Вече има и специализиран камион, който ще извозва отпадъците до сметището в Бяла. Паралелно с него ще продължи да работи и другата сметосъбирачна машина, с която ще се извозват смесените битови отпадъци.