България е страната с най-нисък икономически растеж от новите страни в ЕС. Като прибавим към това и инфлацията се оказва, че още 44 години ще са необходими на страната ни, за да достигне средните за Европа темпове на развитие.
Това са част от основните изводи от Годишния доклад за икономическото развитие и политики в България за 2019 г. на Института за икономически изследвания при БАН.
Данните показват още, че икономическият растеж на брутния вътрешен продукт /БВП/ е 3,1 процента през 2018 г. Според изследователите, този темп на икономически растеж, означава, че сближаването със средния доход на глава от населението на ЕС остава далеч в бъдещето.
България купува стоки основно от Германия, Русия, Китай, Италия и Турция. Тези пет страни формират 42 на сто от вноса в страната.
Причината за тези резултати се крие във факта, че основната потребност на българина е от потребителски стоки и българското производство не успява да задоволи нуждите на потребителите и се налага да се внасят такива стоки. Страната ни се затвърждава като износител предимно на стоки с ниска добавена стойност - основно суровини, твърдят икономистите на БАН. Те прогнозират леко забавяне на икономическия растеж през 2019 г., който може да се възстанови през следващата година.