На сайта на Националния осигурителен институт вече е достъпен новият електронен калкулатор, с който хората могат да пресмятат по коя методика е по-благоприятно да се пенсионират - по старата или по новата. Вече са готови и новите формуляри на заявленията за отпускане на пенсията, в които хората заявяват избора си. Те ще се подават от 7 май.
Достъпът до индивидуалния електронен калкулатор за пенсиите в сайта на НОИ се осигурява чрез въвеждане на Персонален идентификационен код (ПИК), издаден от осигурителния институт. Стажът преди 1997 г. се въвежда ръчно. Когато желаете чрез електронната услуга да бъдат изчислени прогнозен индивидуален коефициент и прогнозна пенсия по старата методика, трябва самостоятелно да въведете и данни за осигурителния си доход за избрания период от три последователни години (36 месеца) от последните 15 години осигурителен стаж преди 01.01.1997 г. Данните след 1997 г. се попълват автоматично от НОИ на база на информацията от НАП за платените осигуровки.
Хората, които не разполагат с компютър, могат да се възползват от 7 май от консултантите на НОИ - в териториалните поделения на института, в изнесените приемни или от мобилните екипи, които ще заработят от тази дата.