Втори шанс да растат и да дадат потомство във водите на Дунав получиха 150 000 европейски змиорки, конфискувани на Аерогара София заради липса на придружаващи ги документи. Рибките от някога изобилния, а днес международно защитен и включен в Червената книга на България вид Anguilla Anguilla, Linnaeus са в т.нар. стъклена фаза, която е подходяща за приспособяване и развитие в реката. След конфискуването им те са предадени на Института по рибни ресурси във Варна и са доотгледане в частен развъдник в Добрич, преди да бъдат пуснати на свобода край Силистра под контрола на регионалните екоинспекции в Русе и Варна.