Експерти от Европейската инвестиционна банка чрез Европейския консултантски център за инвестиции ще консултират община Русе безвъзмездно относно бъдещите инвестиции в обществения транспорт. Те ще подпомогнат и разработването на транспортна стратегия за инвестиционно и финансово обезпечаване на дружество „Общински транспорт Русе“. Експертите ще съдействат на транспортното дружество във връзка с техническите и финансови опции за придобиване на нови тролейбуси и автобуси, както и електрически превозни средства. Ще бъде осигурена и помощ за планираната актуализация на стратегията за обществения транспорт за следващия програмен период, който започва през 2020 г.
На идната сесия предстои да бъде одобрено предложението за подписване на споразумение за безвъзмездно предоставяне на консултантски услуги на общината от Европейската инвестиционна банка с цел развитие на обществения транспорт в града. Както „Утро“ писа, през тази година ще започне поетапната подмяна на тролейбусите. Целта е да се осигури тролейбусният транспорт в Русе за следващите 5 години, като идеята е през тези години общината да кандидатства с европейски проект за доставка на нови тролейбуси при подходяща европейска програма.