Експерти от отдел "Пенсии" на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт в Русе ще консултират граждани кой е по-благоприятният за тях вариант за пенсиониране. Кандидат-пенсионерите трябва да носят лична карта, удостоверение за осигурителен доход УП-2 за три последователни години от последните 15 години до 01.01.1997 г., документи за стаж до 01.01.1997 г.
Обявен е график по общини. В Русе консултациите ще се извършват всеки работен ден от 8,30 до 17,00 ч, в Бяла - в същите часове, но от понеделник до четвъртък. В останалите общини експертите ще дават консултации от  9,30 до 15,00 ч, като във Ветово ще бъдат на 8 май, сряда; в Две могили - на 14 май, вторник; в Сливо поле - на 17 май, петък; в Борово - на 21 май, вторник; в Иваново - на 28 май, вторник; и в Ценово - на 31 май, петък.