Над 1950 земеделски стопани в русенска област са получили субсидии от ДФ "Земеделие" през 2018 г. и трябва да ги посочат в своите годишни данъчни декларации до 30 април, съобщиха от НАП-Русе. Задължението се отнася за всички земеделски стопани - регистрирани или нерегистрирани като земеделски производители. В декларациите, освен доходите от производството и продажбата на земеделска продукция, се обявяват и субсидиите, получени от Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ). Земеделците могат да проверят точния размер на изплатените им суми през 2018 г. от ДФЗ, на адрес: https://seu.dfz.bg/seu/f?p=727:8160:::NO:8160. Електронната справка е достъпна с ЕГН. 
Ако фермерите вече са подали данъчна декларация, но по някаква причина са пропуснали да посочат част от получените от ДФЗ суми, могат да подадат коригираща декларация до 30 април 2019 г. Подробна информация за това какви данъци и осигуровки се дължат от земеделските стопани е публикувана на: https://nap.bg/document?id=18377.
До края на април на земеделските стопани им предстои за първи път да подадат само по електронен път и Декларацията за т. нар. авансов данък, ако са реализирали селскостопанска продукция или са получили субсидии, т.е. имат приходи от дейността през първото тримесечие на 2019 г.
Офисът на НАП в Русе е предоставил на Областната служба "Земеделие", на регионалните структури на  ДФЗ и Национална служба "Съвети в земеделието" и на всички общини в региона информационни материали за коректно подаване на декларациите от земеделските стопани.