Заниманията по кулинаротерапия привлякоха интереса на децата от уязвимите групи към учебния процес. Програмата „Teen Kitchen“, по която работи сдружение Българо-румънски трансграничен институт по медиация, даде възможност на децата чрез готвене да се ангажират в нетрадиционната за тях среда и да посещават училище. Това всъщност е един от резултатите от дейностите по проекта „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини в Област Русе“. Постижение е и намалелият брой на отпадналите от училище ученици, както и подобреният достъп до здравни и образователни услуги, стана ясно на кръгла маса, която беше и заключителното събитие по проекта. По него бяха обновени занимални и класни стаи в детски градини и в училища. От голямо значение е ролята на действащите педагогически медиатори в учебните заведения, като целта е и след приключването на проекта те да останат да работят в тях и да бъдат полезни както на децата, така и на техните родители, посочиха от екипа на проекта. Той се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария.