Томбола с привлекателни награди стимулира активността на данъкоплатците от Ценово. До края на април те могат да платят данъците към общинската хазна с отстъпка, като същевременно имат възможност да се включат в томбола и да спечелят маркова техника за дома. За късметлиите вече са подготвени телевизор, микровълнова фурна и тонколонки за компютър. 
Инициативата се реализира за първи път в община Ценово, а идеята принадлежи на местното ръководство. Целта е да се постигне по-добра събираемост на данъците в периода с валидна отстъпка. 
"В томболата ще се включат и ще участват всички данъкоплатци, платили целия размер на задълженията си за местни данъци и такси", поясни Пламен Цветанов - началник на отдел в данъчната администрация.
Имената на печелившите ще бъдат изтеглени от кмета на общината д-р Петър Петров. Томболата ще се разиграе на 10 май. Късметлиите ще бъдат обявени и на сайта на общината и ще имат едномесечен срок да получат наградите си. 
"След официалното обявяване на наградния фонд през последните дни се забелязва подчертано желание от данъкоплатците да издължат задълженията си от местни данъци и такси към хазната и събираемостта е по-добра от предходни години", допълни Цветанов.