Мини платформи пред банкоматите и допълнителни парапети - това са част от предложенията на националната организация „Малки български хора“ за облекчаване на трудното всекидневие на хората с нисък ръст, които бяха обсъдени на форум в Русе. Работната среща бе открита от председателя на организация русенеца Светослав Чернев и областния управител Галин Григоров.
Сред основните теми бяха качествените здравни услуги за малките хора, възможностите за тяхното интегриране в образователната система, осигуряването на трудова заетост. Обърнато бе внимание също на включването им в спортни, туристически и културни дейности.