Земеделската земя в Русенско е сред най-скъпите в страната като отстъпва само на Добрич и Силистра. Това съобщи председателят на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи /БАСЗЗ/ Стайко Стайков по време на семинар в Боровец.  
През 2018 година Добрич отново е с най-висока цена на земята, като според реално сключени сделки максималната средна цена е била 2000 лв. за декар, а минималната 1550 лв. За сравнение през 2017 г. сделки в района са се сключвали на максимална средна цена от 1800 лв. за декар и минимална от 1600 лв. за декар.
Силистра е вторият район с най-високи цени през изминалата година, тенденция наблюдавана и през предходната година.
Там най-много са плащали в размер на 1600 лв. за декар, а най-малко 1350 лв. за декар. На трето място по високи цени са градовете Варна, Русе, Плевен, Шумен, Разград, където при покупка на земя максималната цена е била 1300 лв. за декар. На най-ниски цени земята се е търгувала в Габрово и Кърджали - 400 лв. за декар, показва статистиката на асоциацията.
През изминалата година пазарът на земеделска земя бе прогнозируем и стабилен с минимален ръст на цените от 5%. Има устойчив интерес за покупка на качествена и уедрена земеделска земя, като цената се влияе не само от климата и релефа, но и от размера на парцела, почвата, възможностите за напояване и сключените договори за наем.