На срещата, организирана на 18 април 2019 г. от ЕНЕРГО-ПРО във връзка с прекъснатото електрозахранване на бившето общежитие на АОНСУ в Русе и натрупаните задължения за консумирана електроенергия, представителите на компанията не са заявявали, че се спира откриването на индивидуални партиди. Поставянето на индивидуални електромери на всички самостоятелни обекти в сградата е свързано с нормативно регламентирана процедура по присъединяване и ще бъде извършено в съответствие със законовите изисквания и срокове, се казва в разпространена от компанията позиция. 

Натрупаният дълг, макар да се води на абонатен номер на името на фирма „Рали 2003“, е резултат от консумацията на електроенергия от общежитието АОНСУ, т.е. на живеещите в сградата. Той продължава да расте в резултат на потреблението през почивните дни, през които дружеството направи жест на домакинствата в блока, като възстанови временно електрозахранването.

Относно цитираното твърдение на домоуправителя Цветелин Цонев, че ЕНЕРГО-ПРО са признали за липсата на техническа възможност за присъединяване на сградата и направата на отделни партиди, дори и да бъде преведена сумата или да има договорка за разсрочено плащане, обръщаме внимание, че това са две различни процедури и не следва да се смесват. Новото присъединяване на клиентите към електроразпределителната мрежа не следва да се обвързва с натрупания дълг. Процедурата по присъединяване, отделянето на различните апартаменти, както и откриването на индивидуални партиди отнема технологично време, свързано с изпълнение на нормативни задължения и придобиване на административни разрешения, включително и от титуляря на партидата на „Рали 2003“ и собственик на земя г-н Явор Блъсков.  

Натрупаните задължения от над 51 000 лева са формирани в продължение на повече от година в резултат на неплащане на месечните задължения или заплащане в непълен размер. Към момента ЕНЕРГО-ПРО няма гаранция, че тези суми могат да бъдат заплатени. След многократни опити да избегне крайната мярка, дружеството прекъсна електрозахранването, за да предотврати нарастването на дълга до критични стойности, като изчака да минат студените зимни месеци с ниски температури, по този начин избягвайки по-тежък социален проблем за хората, живеещи в блока. Разбирайки неудобството на живеещите в сградата, електроразпределителната компания не е спирала да търси възможност за трайно решение на проблема, включително и на вчерашната среща, но всички действия на дружеството следва да отговарят на законовите изисквания.

Оценяваме и разбираме голямото напрежение и неудобство за живеещите със спряно електрозахранване в блок АОНСУ, но считаме, че разпространяването на  неверни твърдения не помага за разрешаване на проблемите. Именно поради това бяха предприети действия за директни срещи със собствениците, както и в отговор на предложението на домоуправителя Цонев те да поемат и платят задълженията на РАЛИ 2003, обобщават от компанията.