Честният начин за правене на политика е да се говори с хората в зали и най-вече на улицата. Бяхме пред Съдебната палата няколко часа, където се представях пред хората. Много хора ми казваха, че са ме виждали...