Продължаваме да търсим диалог и решение на проблемите с нарастващите задължения на фирма "Рали 2003" в Русе, казаха вчера от "Енерго-Про" по повод спряното преди близо месец електрозахранване в общежитието на бившето АОНСУ, преустроено и продадено като самостоятелни жилища от фирмата на Явор Блъсков. Реакцията, обяснява компанията, е "във връзка с некоректни изявления пред национални телевизии", че са искани обезпечения под формата на ипотека и залози. Това са манипулации на общественото мнение, посочват от енергийното дружество и подчертават, че "имат готовност да се срещнат със собствениците на имоти в сградата, включително и да присъстват на общото събрание, за което уведомиха професионалния домоуправител, но от негова страна такава среща беше отклонена за след общото събрание".
"В последните си разговори с компанията домоуправителят Цветелин Цонев поиска дългът да бъде разсрочен, като предложи частично изплащане. В такива ситуации практика на "Енерго-Про" е да предлага споразумение за разсрочване, покриващо целия дълг. След получено предложение от домоуправителя на етажната собственост за поемане на целия дълг от живеещите в блока, компанията прие предложението. Строителната фирма "Рали 2003" в Русе е задълженото лице по ползваната електроенергия като собственик на партидата, а реално дължимите суми са резултат от консумацията на живеещите в бившето общежитие на АОНСУ на ул."Гоце Делчев" 35  в града.
През последните месеци фактурираните суми за ползваната електроенергия не са заплащани в пълен размер от титуляря на партидата "Рали 2003" или от представител на етажната собственост, в резултат на което дългът нарасна до 51 000 лева. В същото време продължават съвместните действия с община Русе и всички ангажирани институции за намиране на работещо решение относно откриването на партиди на собствениците на обекти в общежитието. За момента Явор Блъсков, собственик на "Рали 2003" в Русе, е все още неоткриваем въпреки изпратената нотариална покана, описват ситуацията от "Енерго-Про".