Населението на областта продължава неотклонно да се топи и застарява, а русенските жени раждат по-малко от средното за страната. Губим хора най-вече в трудоспособна възраст, а вътрешната и външна миграция само засилват проблема. Това показват данните на териториалната статистика за 2018 година. 
Само за миналата година жителите на региона са намалели с 2780 и сега в осемте общини се наброяват общо 218 556 души. Две общини вече не отговарят на критерия за население над 6 хиляди - в Борово живеят 5160, а в Ценово - само 4890 души. 
Естественият прираст е отрицателен и върви надолу: -9.7 на 1000. Средностатистическата русенка ражда по-малко и на по-късна възраст отколкото жените в други области. Раждаемостта тук е 7,7 на 1000 при средно 8,9 на 1000 за страната и е по-висока единствено от областите Видин, Кюстендил, Габрово и Смолян. Средната възраст на майката при раждане на дете за областта е 29 години, а при раждане на първо дете - 27,5 години.
Към края на 2018 г. в град Русе живеят общо 142 902 души. В сравнение с 2017 г. населението на областния център намалява с 1223 души, или с 0.85%. Челната тройка - София, Пловдив и Варна, увеличава броя на живещите в тях, така че дистанцията се увеличава. Оставаме петият най-голям град в България, след като конкурентът ни Стара Загора също регистрира спад на населението, макар и по-малък.
Намаляването на населението отдавна не е новина, но въпреки че демографският проблем е ясен и редовно се пишат стратегии и програми за разрешаването му, отчайващата тенденция си остава. От 2010 г. насам живеещите в Русенска област са се стопили с над 28 хил. души. Негативен щрих е, че най-малко намаляват пенсионерите - техният брой си остава почти същият - около 59 хил. души. Топи се най-вече населението в трудоспособна възраст - в края на 2018 г. населението между 16 и 64 г. е с 24,6 хил. по-малко отколкото през 2010 г. За 8 години намалението е с 16%, а в абсолютни цифри стопяването на работната ръка е средно с над 3000 души на година. По-малко са и децата - младежите под трудоспособна възраст вече са два пъти по-малко от пенсионерите.
Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15-19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60-64 години). За Русенска област той е 58, което означава, че на мястото на 100 пенсиониращи се идват само 58 младежи. Показателят леко се подобрява спрямо миналата година, но остава много под средния за страната (66). От 2007 г., когато 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 87 млади хора, индикаторът се е понижил с 29 пукта. Което прави все по-остър демографския проблем и обяснява зачестилите оплаквания за липса на кадри във все повече русенски индустрии. В абсолютни числа в следващите пет години предстои пенсионирането на 15 889 живеещи в Русенско, а на тяхно място се очакват едва 9215 младежи - с 6,6 хил. по-малко.
Съдейки по данните на статистиката за разпределение на населението по възрасти, този проблем може само да се задълбочи в бъдеще. След около 12 години може да се очаква на мястото 100 пенсиониращи се да идват само 45 младежи и сегашното положение да изглежда като хубав спомен за едни по-добри времена.
Промяна на тази отчайваща ситуация може да има само ако условията за работа и живот в Русе се подобрят рязко в сравнение с близките му конкуренти, така че да се привлекат млади хора в трудоспособна възраст от други области. Както показват данните на статистиката обаче, поне засега това не се получава и дори ефектът е обратен - други области привличат русенските младежи. Вътрешната миграция съвсем не е в наша полза - през 2018 г. от Русенско към други райони на страната са се изнесли 2806 души, а тук са се заселили само 2175 и в резултат населението на областта намалява с 631 души. Най-много са заминалите за София (365). На второ място, вероятно изненадващо за мнозина, е Разград. За съседната област са заминали 210 русенци. Което може би не е толкова чудно, тъй като поне по статистически данни от доста време Разград изпреварва Русе по заплати. Около 200 човека са заминали още за Варна и Велико Търново. Очевидно работодателите от областта, а и не само те, трябва доста да се постараят, за да превърнат минуса първо в нула, а после и в плюс. 
Губим хора и от емиграция в чужбина. През 2018 г. за други държави са заминали 1164 души - с 60% повече отколкото предишната година. Заселилите се тук чужденци компенсират донякъде емигрантите, но броят им все пак е по-малък - само 578. 
И ситуацията се влошава. През 2017 г. от вътрешна и външна миграция област Русе губи 285 души. През 2018 г. - 1217.