11 май е крайният срок за подаване на заявленията за гласуване в подвижна избирателна кутия на предстоящите евроизбори. За назначаването на подвижна избирателна секционна комисия са необходими минимум 10 заявления от  хора с трайни увреждания. В случай, че избирателят не е подал заявление в срок, може да гласува с подвижна урна, но само ако има назначена подвижна избирателна комисия и ако заяви това до 20 май.
До 11 май е и срокът за подаване на заявленията за вписване в избирателния списък по настоящ адрес. Това важи за избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места.
На 15 май пък изтича срокът за подаване на декларациите от граждани на други държави на ЕС за вписване в избирателния списък. Всички заявления се подават в Зала 1 в сградата на общината на пл. „Свобода“ 6 всеки работен ден от 9 до 11.30 ч и от 13:30 до 17 ч. Заявленията са по образец и може да се изтеглят от сайта на общината.