Вече 8149 годишни данъчни декларации за доходи на физически лица са получени в офиса на НАП в Русе, което е с близо 7% повече от съпоставимия период на 2018 г., похвалиха се вчера от НАП-Русе. Също със 7% са се увеличили и изпратените по електронен път декларации, които достигат 51 на сто от всички. До крайния срок 30 април се очакват още към 10 000 декларации. През миналата година от данъкоплатците в региона са били подадени по електронен път 8672 декларации, а на хартиен носител - 10 638 формуляра.
От началото на април Информационният център на НАП изпраща уведомителни писма до граждани, че съгласно данните, предоставени в приходната агенция, през 2018 г. на съответния данъкоплатец са изплатени облагаеми доходи. Тази информационна кампания цели единствено да подпомогне физическите лица в коректното попълване на тяхната данъчна декларация с точното указване на вида и размера на изплатените суми, както и за удържания данък. 
НАП предоставя електронната услуга „Справка за изплатени доходи (различни от трудови) на физически лица“, която е достъпна с ПИК, издаван безплатно  от НАП или квалифициран електронен подпис за физическите лица с разрешен пълен достъп до услугите на НАП. След уточняването на тези приходи, в  декларацията следва да се посочат и всички други получени от данъкоплатеца облагаеми доходи, включително и от трудови правоотношения. Трябва да се приложат и служебни бележки от работодателите и възложителите за изплатените суми и направените удръжки, заверени с подпис и печат. Това се изисква за последен път, защото уведомителните писма и електронната услуга за справка за изплатените доходи са част от проекта на НАП в данъчната кампания през 2020 г. информацията за получените от физическите лица доходи да се попълва автоматично в електронен образец на декларацията.
Годишните данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ най-лесно се подават по електронен път с ПИК от НАП или с квалифициран електронен подпис. Приложените към електронната декларация документи - служебни бележки за доходите и др., може да се изпращат сканирани във формат pdf или заснети като jpg файлове с ясни и четливи изображения.