„Дейности в черупкови овощни насаждения. Възможности за сдружаване в сектор черупкови плодове“ е темата на съвместния информационен семинар на Национална служба за съвети в земеделието - Териториален офис Русе, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и Министерството на земеделието, храните и горите. Форумът ще се проведе днес от 10 часа в зала „Панорамна“ в сградата на областната администрация.
Във фокуса на семинара ще бъдат възможностите за сдружаване в сектор черупкови плодове, предимствата и възможностите за финансиране по европрограми, които ще бъдат разяснени от представител на дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“ в агроминистeрството.
Доц.Кирил Славов от Шуменския университет ще сподели тънкости относно създаването на орехови насаждения, грижите през периода на неплододаване и резитбите за оформяне на короната и за плододаване.
Експерти от Териториалния областен офис на НССЗ в Русе ще разяснят възможностите за подпомагане на земеделските производители по мерките от ПРСР 2014-2020 г.