Въздухът в Русе през последния месец е бил чист, идключение правят само два дни, като в сравнение с март миналата година има спад в броя на дните с превишения на фините прахови частици. Данните за качеството на въздуха са измерени в пункта за мониторинг в Русе, като нивата на останалите следени замърсители остават трайно ниски, сочи месечният отчет на РИОСВ. 
Иначе през март са получени 25 сигнала от различни квартали за неприятни миризми. Отзовалите се експерти установили, че в много от случаите източниците на миризмите са били комините на частни имоти и сигналите са препращани в общината.
51 сигнала за различни проблеми са постъпили през март. Освен за неприятни миризми има оплаквания за замърсени терени, нерегламентирано изгаряне на отпадъци, замърсяване на водите на река Русенски Лом и други. Половината от тях са били неоснователни, казват РИОСВ.
През изтеклия месец екоинспекторите са извършили 149 проверки, от които 69 извънредни. Дадените предписания за отстраняване на нарушения са 63.