Пристрастяването към някоя любима марка води до това, че почитателите й често са склонни да броят за нея доста повече пари. 55% от потребителите биха платили за нея до 25% допълнително, 31% са склонни да дадат до 10% повече, а 6% - дори двойно. Само под една четвърт (23%) не биха платили допълнително. Това показва тазгодишната класация за любими марки на организацията Superbrands. Партньор в проучването е Институтът за пазарни проучвания GfK Bulgaria.
Сред гласувалите, които не биха платили допълнително за любима марка, преобладават участниците на възраст над 45 г. Участниците на възраст 18-35 г. са по-склонни да заплатят допълнително до 25% за любимата си марка в сравнение с тези над 35 г. 
Мненията на приятели и конкурентните цени са двата най-важни фактора, който влияят на потребителите, когато взимат решение какви марки да купят. Добрата реклама и положителният медиен образ на марката, заедно с нейната популярност са следващите по важност фактори при вземане на решение за покупка (малко над 40% от участниците посочват тези отговори). С най-слабо влияние се очертават мнението на известните личности и асоциацията на марката с развлеченията през свободното време.