Над 2,7 млн. лева е инвестирала през 2018 г. русенската „Топлофикация“ за мероприятия по опазване на околната среда, става ясно от годишния доклад към одитирания вече финансов отчет на дружеството за миналата година. 1,8 млн. лева са похарчени за изграждане на инсталацията за сепариране на битови отпадъци, реконструкцията на депото за неопасни отпадъци /сгуроотвал/ е струвала 808 хил. лева,    а 104 хил. са отишли за изграждане на инсталация за изгаряне на биогориво.
Инвестиционната програма на дружеството включва още множество мероприятия като газификация на Котел 4, реконструкция на Котел 5 и сгуроотвала, където е предвидено изграждане на дренажна система, изграждане на сероочистваща инсталация и др. За разширяване на топлофикационната мрежа и присъединяване на нови абонати са предвидени 300 хил. лева и както наскоро съобщиха от фирмата, има готовност за присъединяване на още десет жилищни входа. Общата стойност на всички проекти е 12,778 млн. лева и те ще се финансират според възможностите със собствени и привлечени средства.
През 2018 г. „Топлофикация Русе“ е успяла да увеличи общите си приходи с 3,6%, най-вече заради ръста на продажбите на електроенергия на преференциални цени от топлофикационната си част. Печалбата на дружеството обаче намалява с 57,1% до 1,9 млн. лева.
Прогнозите за настоящата 2019 г. са за лек ръст на общите приходи с 1,5% до 93,5 млн. лева и намаляване на разходите с 2,7%.