Не са малко улиците и алеите в Русе без имена, а това създава неудобства и на хората с имоти в тези райони, и на различни институции. За да се реши проблемът, е необходима работна група, която да анализира улиците без имена или с такива, които следва да се променят. Това предлагат председателите на групите на ГЕРБ Бедрос Пехливанян и на „Патриотите, ВМРО, Глас народен“ Иво Пазарджиев в ОбС.
Идеята е в работната група да има общински съветници, представители на администрацията и на неправителствени организации. Това би било най-работещият вариант за постигане на консенсус относно избора на имена на улици в града, смятат Пехливанян и Пазарджиев.
Работната група трябва да изготви и да предложи на общинския съвет проект за решение за именуването на улиците най-късно до юли.