Угасналият блок на ул.“Гоце Делчев“ 35 в Русе, по известен като бившето АОНСУ, получава глътва въздух втори пореден уикенд. Миналата седмица „Енерго-Про“ възстанови захранването за събота и неделя, а тази токът ще бъде пуснат от 12 часа днес до 12 часа в неделя.
„Енерго-Про“ продължава да търси диалог и решение на проблемите във връзка с неплатените задължения в размер на над 48 хиляди лева на фирма „Рали 2003“. Строителната фирма в Русе е задълженото лице по ползваната електроенергия като собственик на партидата, а реално дължимите суми са резултат от консумацията на живеещите в бившето общежитие на АОНСУ, посочиха от компанията. 
През изминалата седмица беше проведена среща с домоуправителя на общежитието, на която присъства и представител от община Русе, но все още няма реални резултати за разрешаване на казуса. Няма постъпили плащания по дълга, заради който беше преустановено електрозахранването. В същото време продължават съвместните действия с община Русе за намиране на работещо решение във връзка с откриването на партиди на собствениците на обекти в общежитието, казаха още от „Енерго-Про“.