10 244 фирми от областта подадоха в офиса на НАП в Русе годишните си декларации за облагане с корпоративни данъци до крайния срок 1 април, съобщиха от регионалния офис на приходната агенция. Те са с малко повече от подадените през миналата година 10 233 декларации. 
Някои фирми са подали декларации без да посочат входящия номер на годишния отчет за дейността (ГОД) заради временно забавяне поради технически причини  в системата на Националния статистически институт, уточняват от НАП. Компаниите, които не са успели да подадат ГОД, трябва да го направят до полунощ на 5 април в информационната система „Бизнес статистика“ на НСИ. Данните ще бъдат служебно предадени на НАП, без да се налага фирмите да правят нещо допълнително. Междувременно от приходната агенция ще изпратят информативни писма по електронната поща на всички предприятия, за които липсват данни за входящ номер на годишния отчет за дейността.