Промените в Закона за вероизповеданията, които предвиждат разсрочване на задълженията им към държавата, натрупани до 31 декември 2018 г., влизат за окончателно гласуване в парламента.

Разсрочването, което бе предвидено между двете четения на законопроекта, ще бъде за период от 10 години. Първоначалният текст предвиждаше дълговете да бъдат опростени от държавата, но идеята за финансова амнистия предизвика вълна от обществено недоволство. По данни на финансовото министерство задълженията на шестте регистрирани вероизповедания у нас са около 8,2 млн. лв., но вече стана ясно, че около 8 млн. лв. от тях са само на Главното мюфтийство.

Промените предвиждат още субсидия да се предоставя и на българските православни църковни общини в чужбина. Досега субсидия се е предоставяла само на задгранични епархии или митрополии в диоцеза и юрисдикцията на Българската православна църква. Приетите поправки в закона предвиждат още субсидията, отпускана по държания бюджет, да се разпределя от Българската православна църква за източноправославното вероизповедание и от Главното мюфтийство за мюсюлманското. Предвидени са и разпоредби, според които максималният размер на заплатата на свещенослужителите не бива да надвишава средната месечна заплата на наетите в икономическа дейност „Образование“. Досега заплатата не биваше да надвишава тази на педагогически специалист. Изключение от тези изисквания правят ръководните органи на вероизповеданията.