3000 лева глоба и 5000 лева обезщетение за стреса от наръгването с нож. Това е окончателното наказание на докачлива агресивна поетеса. Окръжният съд увеличи първоначално наложените 2000 лева санкция и още 2000 лева за причинени вреди, с които районните магистрати наказаха иначе лиричната дама. Така М.С. ще трябва да се бръкне с още 4000 лева, докато всъщност очакваше второинстанционните съдии да намалят наказанието й.
Драматичната вечер с елементи досущ като в криминален филм се е разиграла на 25 ноември 2012 година. Дамата, която притежавала изявени литературни наклонности, поканила по телефона свой познат студент, който имал други артистични заложби и музицирал през свободното си време. Именно Д.З. се оказал жертвата на разпенената поетеса. Сбирката била с интелектуален уклон и се провела в дома на техен познат. Изкушената от поезията компания пийвала алкохол. В един момент разговорът прекрачил добрия тон и довел до спор между Д.З. и интелектуалката. В корена на дрязгата било пренебрежителното според нея отношение, което студентът проявявал към достойнствата на авторската й поезия, докато тя вдъхновено я рецитирала. Това внезапно предизвикало гневна реакция от страна на поетесата. Тя скочила, сграбчила стоящия на плота кухненски нож за хляб и го насочила към студента. Младежът изплашено успял да отскочи назад, а домакинът реагирал незабавно, заставайки между двамата, при което, без да иска, се порязал. Разтърването обаче не усмирило разпалената поетеса и тя взела мобилния телефон на студента и го ударила в масата толкова силно, че апаратът се разпаднал на съставните си части.
Агресивното поведение на подсъдимата изплашило Д.З. и той побързал да си тръгне, като побягнал от апартамента. Поетесата обаче хукнала след него и успяла да го догони на стълбищната площадка. Там с носения в дамската й чанта рекламен сгъваем нож замахнала и го пробола, като забила острието в гръдния кош на жертвата. Шокиран от случилото се, Д.З. се опитал да отвори входната врата на блока, но не успял. Връщал се на два пъти до апартамента на домакина на сбирката с молба някой да му отвори и чак след час успял да се прибере у дома си, като вече кървял обилно.
Заради обществената опасност на извършеното от поетесата, липсата на грам съжаление за стореното и нулевата помощ, която артистичната дама оказала на наръгания студент, окръжните магистрати увеличиха нейното наказание. Съдът отчете и тежкия период на физически и психически дискомфорт, който младият мъж е трябвало да преживее след инцидента.