"Топлофикация Русе" вече има готовност за изпълняване на проекти за присъединяване на още 10 жилищни входа към градската топлопреносна мрежа за отоплителен сезон 2019/2020, съобщиха вчера от дружеството. Уведомления са изпратени до собствениците на бл. "Глинка", вх."Б", бл."Мусоргски", вх."В", бл. "Падаревски", вх."Б", бл. "Сметана", вх."А" и "Б", вх."В" и "Г", бл."Добри Христов", вх."А" и бл. "Иван Дечев", входове "Ж", "З" и "И".
Необходимо е пълномощниците на сградите писмено да потвърдят желанието на собствениците за присъединяване към топлопреносната мрежа в срок до 15 дни от получаване на уведомителни писма, уточняват от дружеството. Съгласно действащата нормативна уредба, решението се взема от Общото събрание на сградата, взето с 2/3 мнозинство. Следващата стъпка от страна на собствениците е да бъде избран представител на сградата, който да я представлява пред "Топлофикация Русе" и да внесе необходимата документация. За началото на процеса е необходимо предоставянето на протокол от Общото събрание, на което е взето решение за присъединяване, както и копия на актове за собственост на хората, които са взели решението на общото събрание за присъединяване на сградата. Нужно е и заявление по образец, което може да бъде изтеглено от интернет страницата на дружеството.
"Топлофикация Русе" поема разходите по изграждане на самите топлопроводи и закупуване и поставяне на абонатните станции, което е една немалка инвестиция и е сериозен финансов жест от страна на фирмата. 
За сметка на домакинствата, които се присъединяват към топлопреносната мрежа, са топломерите, водомерите за гореща вода и тръбите, които да свържат инсталациите с отоплителните тела. Приблизително разходите за един апартамент са около 300 лева за общата сградна инсталация, 300 лева за топломер, 40 лева за водомер за гореща вода, 3-4 лева на метър за тръби плюс около 150 лева за един радиатор.