Остава седмица за подаване от фирмите на годишни данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО. Тази година той е 1 април, понеже крайният срок 31 март е в почивния ден неделя. 
В офиса на НАП в Русе вече са получени 5607 декларации - с близо 200 повече от съпоставимия период на миналата година, когато общо от региона са били подадени 10 223 броя. Тази декларация се подава само по интернет с квалифициран електронен подпис. С нея задължително се подава и годишен отчет за дейността. 
Юридическите лица, които през 2018 г. не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството, не са длъжни да подават годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността. Неподаването на декларацията се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.
До 1 април 2019 г. трябва да се плати и дължимият корпоративен данък, след приспадане на направените авансови вноски. Плащането на задължението към хазната може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Други варианти за плащане са с пощенски запис или чрез интернет.