6 начина за плащане на сметките предлага за по-голямо удобство на своите абонати „Топлофикация Русе“, съобщиха от дружеството. Това може да стане в брой, по банков път, чрез банкомат (системата B-pay), чрез системата e-pay от сайта www.epay.bg, касите на изипей и  клоновете на „Български пощи“, намиращи се на територията на град Русе.
Клиентите, решили да заплатят задълженията си към дружеството чрез плащане в брой, могат да го направят в паричен салон в Офис за обслужване на клиенти, намиращ се на ул. „Боримечка“ 43, всеки работен ден от 8.00 до 17.30 ч без прекъсване.
Абонатите могат да заплащат консумацията на топлинна енергия за отопление и битово гореща вода на равни месечни вноски на база индивидуален договор. От „Топлофикация Русе“ уточняват, че той може да се подпише по всяко време на календарната година при специални условия. Договорът се сключва за период от 12 месеца, като началният месец се определя от потребителя. Повече за условията по тази възможност клиентите могат да намерят на сайта на Дружеството https://www.toplo-ruse.com/payment_p01.php. По този начин може да се избегне струпването на големи суми през зимата, а да се заплатят 11 равни вноски и 12-а изравнителна сметка.
Ако абонатите предпочитат плащането на задължения по банков път, могат да го направят чрез разплащателна сметка в ДСК Банк или Райфайзенбанк. От дружеството уточняват, че при този метод е необходимо да се посочва точен адрес и абонатен номер на имота, за който се извършва плащане.
Третият вариант за плащане на задълженията на клиентите на „Топлофикация Русе“ ЕАД е през банкомат (системата B-pay). Плащането може да се извърши от банкомати в цялата страна, като се използват дебитни и кредитни карти на всички банки, включени в системата на БОРИКА.
Четвъртият вариант за плащане на задълженията е през системата e-pay след регистрация на сайта www.epay.bg. Петият е във всички офиси на Изипей.
Шестият начин за плащане е в пощенските клонове на „Български пощи“, намиращи се на територията на град Русе.